Drone smashes through Miami area window, homeowner says